Novosti:
"CENTAR ZA OBRA Više Na našem tehničkom pregledu dočekat će vas stručno i ljubazn Više
Homologacija
Homologacija vozila je postupak potvrđivanja ocjene usklađenosti vozila sa zahtjevima propisa o homologaciji koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Drugim riječima, homologacija vozila predstavlja provjeru bitnih sklopova vozila, koji direktno ili indirektno utiču na okoliš i sigurnost putnika (npr. motor, kočnice, buka, sigurnosni pojasevi itd.).
+ Od kada postoji homologacija vozila?

Uvođenje homologacije vozila u Bosni i Hercegovini uslijedilo je 1. januara 2011., kada je i započela primjena propisa. U ostalim evropskim zemljama ovo je uobičajeni postupak koji se provodi već desetljećima.

+ Koja vozila podliježu provjeri homologacijske usklađenosti?

Sva vozila koja se po prvi put registruju u Bosni i Hercegovini, uz određene izuzetke (npr. diplomatska predstavništva). Za nova vozila koja su kupljena u mreži naših ovlaštenih trgovaca, navedeni postupak obavlja ovlašteni uvoznik. U slučaju samostalnog uvoza vozila treba provesti tzv. postupak pojedinačne provjere usklađenosti vozila.

+ Koja vozila zadovoljavaju kriterije homologacije?

Za rabljena vozila svih marki okvirni pregled prolaznosti vozila opisan je u brošuri (www.eib-cmv.com) koju izdaje konzorcij eib INTERNACIONAL-Banja Luka, CENTAR MOTOR-Široki Brijeg i Institut za saobraćaj i komunikacije- Sarajevo.

Ipak, ukoliko se odlučite za uvoz vozila, a prije same kupovine, preporučujemo da kod nas kao ovlaštenog zastupnika provjerite mogućnost uvoza željenog vozila.

+ Kako izvršiti provjeru prije odluke o kupovini vozila?

Na uplatnici je potrebno navesti podatke, kako slijedi:

  • Prezime, ime, adresa i kontakt telefon (mobitel ili broj fax-a).
  • Svrha doznake: USLUGA PROVJERE VOZILA i navesti broj šasije (17 brojki).
  • Primalac: GANJGOLINE d.o.o. 203. brigade br. 88 Matuzići.

Uplatnicu sa podacima poslati na fax broj 033 774 897 ili uplatnicu skenirati i poslati na e-mail adresu:midhat@ganjgoline.com. U cilju što bržeg odgovora na Vaš upit, poželjno je navesti Vaš broj fax-a ili e-mail adresu na koju ćemo odgovoriti. U suprotnom, pismeni odgovor će biti proslijeđen putem pošte na adresu navedenu na uplatnici.

U nastavku navodimo primjer ispunjene uplatnice:

Ukoliko ste prethodno provjerili zadovoljava li Vaše vozilo kriterije homologacije, tada nema nikakve bojazni. Rezultat pregleda će biti "Potvrda o usklađenosti pojedinačno pregledanog vozila". Nakon toga možete pristupiti carinjenju, a potom registraciji vozila.

+ Preporuka pri kupovini rabljenog vozila u inostranstvu

Želimo skrenuti pažnju na činjenicu da oznake vrijednosti izduvnih gasova u inostranim registracijskim dokumentima mogu biti zbunjujuće, te navesti na krive zaključke. Kao primjer navodimo neke od njih:

  • D3 – ne predstavlja EU3 već njemački porezni razred s obzirom na vrijednosti izduvnih gasova
  • D4 – ne predstavlja EU4 već njemački porezni razred s obzirom na vrijednosti izduvnih gasova. Izmijenjeno s 31.01.1999.

Za sva vozila gore navedenih proizvođača, oznaka godine se nalazi uvijek na 10. mjestu u VIN-broju, te se precizno može odrediti prema sljedećem obrascu:

X - 1999, Y - 2000, 1 - 200, 2 - 2002, 3 - 2003, 4 - 2004, 5 - 2005, 6 - 2006, 7 - 2007, 8 - 2008

Također upozoravamo da vozila ne treba kupovati prema datumu prve registracije, već isključivo prema broju šasije. Razlike između godine proizvodnje i datuma prve registracije mogu biti značajne.

Posebnu pažnju treba obratiti na vozila koja su proizvedena za tržišta izvan EU-e. Na primjer, vozila proizvedena za američko ili bilo koje drugo tržište izvan Evrope ne mogu udovoljiti zahtjevima homologacije. Naime, njihovi homologacijski zahtjevi nisu usklađeni s evropskim propisima.

+ Vozilo je neusklađeno / Vozilo je usklađeno

U slučaju da vozilo ne zadovoljava kriterije homologacije, preporučujemo odustajanje od kupovine, jer takvo se vozilo neće moći niti ocariniti niti registrovati u BiH; povratak u državu gdje je kupljeno također neće biti moguć ili će uzrokovati velike financijske izdatke.

Ukoliko vozilo zadovoljava kriterije homologacije, nakon što obavite kupoprodajne procedure te na graničnom prijelazu prijavite uvoz vozila, možete se obratiti Vama najbližem tehničkom servisu ovlaštenom za pregled vozila, koji će online vezom zatražiti izdavanje "Potvrde proizvođača". Potvrda proizvođača je dokument koji, sa svojim tehničkim i homologacijskim podacima, služi za obavljanje homologacijskog pregleda na ovlaštenim ispitnim mjestima.